Organizatorzy:

Tematy podejmowane podczas Konferencji:

EDUKACJA, PREWENCJA I NOWE TECHNOLOGIE

 • Edukacja społeczna jako determinanta poprawy BRD
 • Aktualny stan BRD i wyzwania na przyszłość
 • Długofalowe kampanie BRD i ich progres w kontekście zmian technologicznych i legislacyjnych

Nowoczesne systemy poprawy bezpieczeństwo na drogach

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

 • Samochody elektryczne i ich wpływ na środowisko
 • Rozwój nowoczesnych funkcji pojazdów i inteligentnych systemów transportowych i ich wpływ na ekologię
 • Nauka specyficznych umiejętności - Kurs jazdy na autostradzie
 • Strefy Nieemisyjnego Transportu

Nasze AUTO bezpieczeństwo 50+ Co zrobić by jak najdłużej jeździć bezpiecznie samochodem?

ALKOHOL I NSP – ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM

 • Mity nt. szybkiego pozbycia się alkoholu z organizmu - Program Autosobriety
 • Alkoblokady- kara czy odpowiedzialność
 • Alkohol i narkotyki na polskich drogach
 • Nowe substancje psychoaktywne i wzmacniane klasyczne narkotyki oraz substancje energetyzujące jako zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Rachunek sumienia najlepszym motywatorem bezpiecznej jazdy

RATOWNICTWO MEDYCZNE JAKO STAŁY ELEMENT BRD

 • Współpraca służb ratownictwo medyczne i niemedyczne
 • Czy możemy całkowicie wyeliminować ofiary śmiertelne wypadków komunikacyjnych w Polsce
 • Współpraca kierowca - służby - w udzielaniu pierwszej pomocy, stan zdrowia kierowców
 • Przygotowanie funkcjonariuszy Policji do udzielania pierwszej pomocy jako jeden z elementów procesu szkoleń

Marek Konkolewski - luźne przemyślenia na temat BRD - nie wyważa się otwartych drzwi


Rada Naukowa Konferencji

 • dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • dr Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki Katedra Logistyki – Zakład Zastosowania Nowoczesnych Technologii w Logistyce
 • prof. dr hab. med. Jerzy Ładny – Krajowy Konsultant ds. Ratownictwa Medycznego
 • Dr hab. n. med. Dariusz Timler prof - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
 • prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 • dr n. med. Tomasz Łopaciński – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej – Gdańsk

Komitety Konferencji

Komitet Honorowy

 • Krzysztof Kwiatkowski – Senator RP
 • Aleksanda Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska
 • Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Dorota Olszewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
 • Polska Rada Resuscytacji


Komitet Organizacyjny

 • nadinsp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku


 • Tadeusz Zagajewski – Prezes Zarządu Fundacji Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo


 • Tomasz Zagajewski – Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Patronat Honorowy

 • Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce


 • Prezydent Miasta Gdańska


 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Partnerzy Konferencji

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny:

Partnerzy konferencji

Organizatorzy

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego edukuje w zakresie pierwszej pomocy, wyposaża w sprzęt ratowniczy, dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Celem Fundacji "Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo" jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej m.in.

w obszarach promocji i ochrony zdrowia, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomorska Policja jest gospodarzem terenu, na którym w tym roku odbywa się Konferencja, a jednocześnie wieloletnim partnerem współpracującym z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Fundacją Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo.

Rejestracja na Konferencję

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Konferencji.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc warunkiem

uczestnictwa jest potwierdzona rejestracja i potwierdzenie

udziału, które zostanie przesłane do 3 dni od rejestracji.


Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Miejsce konferencji

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to instytucja, której działaniom przyświeca hasło „Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii przedstawiano historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie

II wojny światowej, a także ukazano wyjątkowość polskiego

doświadczenia na tle innych narodów.

Poprzednie edycje

XVII Konferencja

Gdańsk 2022

Muzeum II Wojny Światowej

XVI Konferencja

Warszawa 2019

Stadion PGE Narodowy

XV Konferencja

Łódź 2017

Port Lotniczy Łódź

XIV Konferencja

Łódź 2016

Urząd Miasta Łodzi

Kontakt z biurem organizacyjnym

Adres Biura:

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Piotrkowska 17

90- 406 Łódź, Polska


Email:

sekretariat@konferencjabrd.pl

biuro@centrumbrd.pl

Telefony:

+48 42 67 89 100

+48 663 110 106