Organizatorzy:

Tematy podejmowane podczas Konferencji:

 • Alkohol i NSP – zagrożenia w ruchu drogowym.
 • Agresja na drodze – znak czasu czy wpływ otoczenia? Analiza zachowań kierowców na drogach względem innych uczestników ruchu drogowego.
 • Łańcuch edukacyjny, jako determinanta ciągłości i skuteczności przygotowania społeczeństwa do zachowań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
 • Czytelność przepisów, ich interpretacje przez ekspertów i przez kierowców w świetle zachodzących zmian.
 • Znaki drogowe niezbędnym elementem bezpieczeństwa na drodze?
 • Akcje oraz kampanie na rzecz BRD i ich realny wpływ na kierowców oraz bezpieczeństwo.
 • Dobre praktyki w ratownictwie i BRD - wzorce Europejskie.
 • Czy senior to zagrożenie na drodze? Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w starzejącym się społeczeństwie. Rozwaga, która rekompensuje zmęczenie materiału.
 • Nowoczesne technologie w służbie ratownictwa – wyposażenie w sprzęt.
 • Historia a teraźniejszość BRD i pierwszej pomocy.
 • Wyposażenie sprzętowe infrastruktury na drogach do udzielania pierwszej pomocy oraz działania edukacyjne dla uczestników ruchu w tym zakresie.
 • Używanie telefonów komórkowych i czytanie smsów podczas jazdy – przepisy a rzeczywistość.

Rada Naukowa Konferencji

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski - Dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny - Krajowy Konsultant ds. Ratownictwa Medycznego. Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • dr Piotr Jabłoński - Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Jesteśmy w trakcie dokonywania ostatecznych ustaleń

z przedstawicielami naszej Rady Naukowej.


Wkrótce, w tym miejscu pojawią się kolejne osoby, które wspomagają nas

w organizacji tegorocznej Konferencji.

Microscope lenses close-up.Scientific and healthcare research ba

Komitety Konferencji

Komitet Honorowy

 • Konrad Romik - Dyrektor, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Jesteśmy w trakcie dokonywania ostatecznych ustaleń

z przedstawicielami naszego

Komitetu Honorowego.


Wkrótce, w tym miejscu pojawią się kolejne osoby, które wspomagają nas

w organizacji tegorocznej Konferencji.

Komitet Organizacyjny

 • nadinsp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku


 • Tadeusz Zagajewski – Prezes Zarządu Fundacji Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo


 • Tomasz Zagajewski – Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Patronat Instytucjonalny

 • Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce


 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


 • Polska Rada Resuscytacji
Business partners shaking hands

Partnerzy Konferencji

Jesteśmy w trakcie dokonywania ostatecznych ustaleń z naszymi partnerami.

Wkrótce, w tym miejscu pojawią się informacje dotyczące

instytucji i firm, które wspomagają nas w organizacji tegorocznej Konferencji.


Jeśli chcesz także zostać naszym partnerem

zapraszamy do kontaktu

tel. +48 42 67 89 100

e-mail: konferencja@centrumbrd.pl

Organizatorzy

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego edukuje w zakresie pierwszej pomocy, wyposaża w sprzęt ratowniczy, dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Celem Fundacji "Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo" jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej m.in.

w obszarach promocji i ochrony zdrowia, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomorska Policja jest gospodarzem terenu, na którym w tym roku odbywa się Konferencja, a jednocześnie wieloletnim partnerem współpracującym z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Fundacją Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo.

Police Siren
Close up of a Map

Miejsce konferencji

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to instytucja, której działaniom przyświeca hasło „Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii przedstawiano historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie

II wojny światowej, a także ukazano wyjątkowość polskiego

doświadczenia na tle innych narodów.

Poprzednie edycje

XVII Konferencja

Gdańsk 2022

Muzeum II Wojny Światowej

XVI Konferencja

Warszawa 2019

Stadion PGE Narodowy

XV Konferencja

Łódź 2017

Port Lotniczy Łódź

XIV Konferencja

Łódź 2016

Urząd Miasta Łodzi

Conference Hall

Rejestracja na Konferencję

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Konferencji.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja.

Potwierdzenie udziału nastąpi na 60 dni przed Konferencją.

Ilość miejsc jest ograniczona.


Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Driving Safety

Kontakt z biurem organizacyjnym

Adres Biura:

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Piotrkowska 17

90- 406 Łódź, Polska


Email:

sekretariat@konferencjabrd.pl

biuro@centrumbrd.pl

Telefony:

+48 42 67 89 100

+48 663 110 102

Zarejestruj się: